درباره ما

در اولین روزهای زمستان ۹۱ در شرکت داده توسعه ستیا ضرورتی مبنی بر سامانه مدیریت مجازی ساز احساس گردید، اما متاسفانه هیچ گونه بستر مناسبی وجود نداشت و یا با پیچیدگی بالا و عدم ارائه خدمات مناسب همراه بود. در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اولین بار در ایران، سرویسی را به منظور ارائه سرور مجازی بصورت خودکار در مجازی ساز VMware ESXI بر روی وب سایت ایجاد گردد.

در ابتدا ارائه عمومی این سرویس امکان‌پذیر نبود اما پس از مدتی، برخی از دوستان و شرکت‌های همکار تمایل پیدا نمودند تا از این امکانات برای ارائه سرویس های خود استفاده نمایند، که یک گام موفقیت آمیز در این زمینه ایجاد شد.

و اما امروزه در سال ۹۶ با بکار گیری تیمی از متخصصان خبره، موفق به ارائه خدماتی کم نظیر برای اولین بار در کشور گردیده ام. در این راستا یکی از موفقیت های چشمگیر، ارائه محصولی پایدار و به همراه امنیت فوق العاده میباشد که در دی ماه ۹۵ محقق گردید.